زبان خود را انتخاب کنید

کپسول آتش نشانی آب و گاز تدبیر

tadbir-water-gas-fire-extinguishers
تماس بگیرید

توليد کننده:تدبیر تدبیر
توضیحات محصول

یکی از خاموش کننده های پرکاربرد کپسول آتش نشانی آب و گاز است. که به ایمنی منازل و محل کار بسیار کمک می کند. که برای خاموش کردن مشتقات چوب و کاغذ و در کل جامدات یک گزینه مناسب است. اين نوع خاموش كننده شامل يك كپسول محتوي آب است كه عامل خارج كننده آن كه گاز نيتروژن است با فشار به درون كپسول تزريق مي شود. در واقع تفاوت آنچنانی ای بین این مدل با خاموش کننده های گاز و پودر وجود ندارد.

نوشتن دیدگاه