زبان خود را انتخاب کنید

فقط بیوورسال مثل بیوورسال خاموش میکند.

ایمن سازان سپهر

فقط بیوورسال مثل بیوورسال خاموش میکند.

متاسفانه بعضی از افراد در صنف ایمنی و آتش نشانی اقدام به تولید و عرضه کپسول های تقلبی با استفاده از برند بیوورسال کرده اند. لطفا قبل از خرید بیوورسال از اصالت آن که متعلق به گروه تولیدی صنعتی تدبیر میباشد و تنها با برند "بیوورسال" ارائه میگردد مطمئن شوید.

مطمئنا استفاده از نام بیوورسال در برندهای تقلبی، نشانه قدرت و اعتبار بیوورسال است.

بیوورسال مناسب برای مهار آتش های حجیم

بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پرحجم با توانایی مهار آتش درفضای سه بعدی میباشد.

بیوورسال غیر مخرب برای انسانها

بیوورسال دوستدارمحیط زیست، غیرمخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت میباشد و از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه جلوگیری میکند.

بیوورسال خنثی کننده گازهای مشتعل نشده

بیوورسال با خنثی کردن گازهای مشتعل نشده در آتش های پرحجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft و Flash over جلوگیری نموده و موجب امنیت و سلامت آتش نشانان میگردد.