آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی گلپایگان ۱۱ ام تیرماه۱۴۰۱

نوشتن دیدگاه