برگزاری مراسم روز آتشنشان در دبستان سلدای دانش با همکاری ایمن سازان سپهر

در تاریخ 7 مهرماه 1401 با همکاری شرکت ایمن سازان سپهر مراسم روز آتشنشان در دبستان سلدای دانش...

آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی گلپایگان ۱۱ ام تیرماه۱۴۰۱ اضافه کردن دیدگاه جدید

انفجار رفاه شیمی در شهرک شکوهیه استان قم تا کنون ۴ کشته داده و ۷ نفر دچار سوختگی هستند. شهرک صنعتی...

درس آموزی از آتش سوزی پالایشگاه تهران اضافه کردن دیدگاه جدید

اضافه کردن دیدگاه جدید

اضافه کردن دیدگاه جدید

اضافه کردن دیدگاه جدید

اضافه کردن دیدگاه جدید

مردانی که پا پس نمیکشند مادامی که از ترس جان همه در حال فرار و از دورترین جای ممکن نظاره گر حادثه...

اضافه کردن دیدگاه جدید

بامحصولات فوق مدرن بیوورسال در دومین نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی پذیرای حضور پرارج شما هستیم....