چک لیست بازدید ماهیانه کپسولهای اطفاحریق

شما می توانید با بستن قرارداد با شرکت ایمن سازان سپهر از بابت شارژ کپسول آتش نشانی خود خیالتان راحت باشد.

نوشتن دیدگاه