ثبت سفارش0

با ما تفاوت را احساس کنید .

کپسول های پودر و گاز تدبیر در سایزهای 50 ، 25 ، 12 ، 6 ، 4 ، 2 ، 1 با بالاترین کیفیت از نظر بدنه ، شیر و مانومتر و پودر مصرفی تولید میشود .